top of page
oameni in timpul procesului de semnare a succesiunii la notar

Dezbaterea Succesiunii/Moștenirii

Succesiunea reprezintă un proces legal aplicabil în situații de deces, având ca scop distribuirea bunurilor defunctului către moștenitorii săi. Codul Civil stabilește un cadru specific pentru determinarea modului în care se efectuează această distribuire a bunurilor între moștenitorii legali.

Acte Necesare Pentru Dezbaterea de Succesiunii

 •  Certificat deces

 • Certificat nastere defunct

 • Certificat de căstorie defunct

 • Certificat de nastere al sotului supravietuitor

 • Act de identitate al sotului supravietuitor

 • Certificatele de nastere si de castorie ale mostenitorilor (daca este cazul)

 • Actele de identitate ale mostenitorilor

 • Polița de Asigurare Obligatorie (PAD- pentru imobile cu carte funciară deschisă)

 • Actele de proprietate (contract de vânzare - cumpărare, proces verbal, contract de construire, dovad achitare integrala, etc.)

 • Cadastru, intabulare (dacă există),

 • Actul de concesine pentru locul de veci + adeverinta de evaluare (de la administratia Cimitirelor si Crematoriilor Umane sau de la preotul paroh)

 • Certificatul de actionar + extras de cont de la Depozitarul Central (Bld.
  Carol I nr. 34-36)

 • Actele autoturismului (carte de identitate, talon)

 • Titlu de proprietate pentru teren (pentru proprietatile detinute in provincie)

Ce Reprezintă Procesul de Sucesiune/Moștenire

Procesul de deschidere a succesiunii este procedura legală prin care se transferă bunurile, drepturile și obligațiile unei persoane decedate către moștenitorii săi. Procesul începe cu obținerea certificatului de deces și implică identificarea bunurilor decedatului, determinarea moștenitorilor legali sau testamentari, și distribuirea bunurilor conform legii sau voinței exprimate în testament. Acest proces  include evaluarea bunurilor, plata datoriilor decedatului și soluționarea oricăror litigii legate de moștenire.

Cum Deschizi Procesului de Sucesiune/Moștenire

Deschiderea unei succesiuni începe după decesul unei persoane și include pașii următori:

 1. Obținerea Certificatului de Deces: Acest document este fundamental pentru a începe procesul de succesiune.

 2. Contactarea unui Notar: Este necesar să contactați un notar pentru a iniția procedura legală de succesiune.

 3. Identificarea Moștenitorilor și a Bunurilor: Se stabilesc moștenitorii legali și se identifică bunurile care vor face parte din succesiune.

 4. Inventarierea Bunurilor: Se face un inventar al bunurilor decedatului, inclusiv activele și datoriile.

 5. Plata Datoriilor: Se plătesc datoriile decedatului din activul succesoral.

 6. Distribuirea Bunurilor: În final, bunurile sunt distribuite moștenitorilor conform legii sau testamentului.

Procesul poate varia în funcție de complexitatea cazului și de legislația specifică fiecărei țări sau regiuni.

bottom of page