top of page
oameni in timpul procesului de semnare a procurii la notar

Procura  de Administrare Bunuri

Procura de administrare de bunuri este un document legal care îi permite unei persoane să acționeze în numele altei persoane sau al unei companii în ceea ce privește anumite aspecte administrative ale unor bunuri deținute de aceștia. 

Acte Necesare Procura de Administrare Bunuri

  • Act de proprietate al bunului

  • Carte de Identitate Mandatar

  • Cadastru (dacă există)

  • Intabulare (dacă există)

  • Certificat de căsătorie (dacă este cazul)

Ce Reprezintă Procura de Administrare Bunuri

Procura de administrare a bunurilor este un document legal prin care o persoană (denumită "mandant") își conferă puteri sau autoritate unei alte persoane (denumită "mandatar") pentru a administra și gestiona bunurile sale în numele său. Această procură este utilizată atunci când mandantul dorește să delegheze responsabilitatea administrării și gestionării bunurilor sale, fie pentru o perioadă limitată de timp, fie pentru anumite scopuri specifice.

Ce Include o Procura de Administrare Bunuri?

  1. Identificarea Părților Implicate: Numele complet și adresele mandantului (cel care dă procură) și ale mandatarului (cel care primește procură).

  2. Descrierea Puterilor Delegate: Detalii specifice despre puterile și responsabilitățile conferite mandatarului, inclusiv gestionarea anumitor bunuri, semnarea contractelor în numele mandantului, administrarea conturilor bancare etc.

  3. Durata și Termenii Procurii: Specificarea perioadei pentru care procură este valabilă sau, în cazul în care procură este valabilă până la revocare, procedura pentru revocarea procurii.

  4. Instrucțiuni Specifice sau Restricții: Orice instrucțiuni suplimentare sau restricții privind modul în care mandatarul ar trebui să administreze bunurile mandantului.

  5. Semnăturile și Legalizarea: Semnăturile mandantului și ale martorilor, în cazul în care este necesar, precum și legalizarea documentului de către un notar public sau altă autoritate competenta.

bottom of page