top of page
oameni in timpul semanarii unei procuri de vanzare

Procura de Vânzare

Procurile de vânzare sunt documente legale care conferă unei persoane sau entități autoritatea de a reprezenta și de a încheia tranzacții de vânzare în numele proprietarului sau vânzătorului. Aceste procuri sunt utilizate în diverse situații, cum ar fi vânzarea de bunuri imobiliare, vehicule sau alte proprietăți. Ele stabilesc puterile și responsabilitățile procurorului în procesul de vânzare și pot include detalii specifice legate de tranzacție, cum ar fi prețul, termenii și condițiile. Procurile de vânzare sunt autentificate de notari publici pentru a le conferi forță legală.

Acte Necesare Procura de Vânzare

 • Act de Identitate Proprietar

 • Act de Identitate Mandatar

 • Act de Proprietate Imobil

 • Cadastru (dacă este cazul)

 • Intabularea (dacă este cazul)

 • Certificat Căsătorie (dacă este cazul)

Ce Reprezintă Procura de Vânzare

Procura de Vânzare este un instrument legal important utilizat în tranzacțiile de vânzare pentru a permite unei alte persoane sau entități să acționeze în numele vânzătorului. Acest document definește puterile și responsabilitățile procurorului, precum și detaliile esențiale ale tranzacției, cum ar fi prețul și termenii de vânzare. De exemplu, dacă un vânzător nu poate fi prezent fizic la încheierea tranzacției, el poate desemna un procuror pentru a-l reprezenta. Autentificarea la notar asigură că documentul este autentic și valid din punct de vedere legal.

Procesul de Întocmire a Procurilorde Vânzare

 1. Dacă apartamentul a fost dobândit în timpul căsătoriei și este un bun comun, ambii soţi trebuie să dea procura. Ei pot încheia o singură procură dacă vin împreună la notariat.

 2. Notarul redactează Procura de Vânzare, specificând detaliile tranzacției și puterile acordate procurorului.

 3. Părțile semnează Procura de Vânzare în fața notarului public.

 4. Notarul autentifică documentul, adăugându-și semnătura și ștampila pentru a conferi valabilitate legală.

 5. Procura autentificată poate fi utilizată în tranzacția de vânzare, iar originalul sau copia autentificată poate fi prezentată părților implicate sau autorităților (după caz).

bottom of page