top of page
oameni in timpul procesului de semnare a contractului de vanzare cumparare la notar

Vânzare-Cumpărare a Proprietăților

Contractele de Vânzare-Cumpărare a Proprietăților sunt acorduri legale încheiate între un vânzător și un cumpărător pentru transferul proprietății asupra unei proprietăți imobiliare. Aceste contracte conțin detalii precum descrierea proprietății, prețul de vânzare, termenii și condițiile tranzacției, drepturile și obligațiile ambelor părți, precum și alți termeni specifici. De obicei, aceste contracte sunt autentificate la notar pentru a asigura autenticitatea și legalitatea tranzacției. După semnarea contractului, urmează înregistrarea acestuia la autoritățile competente pentru a finaliza transferul de proprietate.

Acte Necesare Pentru Vânzare-Cumpărare a Proprietăților

 • Titlul de Proprietate: Documentul care confirmă proprietatea vânzătorului asupra proprietății.

 • Contractul de Vânzare-Cumpărare: Acordul scris care stabilește termenii și condițiile tranzacției.

 • Actele de Identitate ale părților implicate.

 • Certificatul de Urbanism

 • Certificatul Fiscal

 • Documente de Evidență a Datoriilor: Dacă există ipoteci sau alte datorii asupra proprietății, trebuie să existe documente care le atestă.

 • Acordul Notarial: Autentificarea contractului la notar pentru a-i conferi forță legală.

Ce Reprezintă Contractele Vânzare-Cumpărare a Proprietăților

Contractele de vânzare-cumpărare a proprietăților reprezintă acorduri legale între un vânzător și un cumpărător pentru transferul unei proprietăți imobiliare. Aceste documente detaliază termenii și condițiile tranzacției, inclusiv descrierea proprietății, prețul, modalitățile de plată, termenele, drepturile și obligațiile părților, clauzele de reziliere, precum și alte aspecte specifice tranzacției. Contractul servește ca bază legală pentru tranzacție și protejează interesele ambelor părți, stabilind responsabilitățile și drepturile fiecăreia în procesul de vânzare-cumpărare a proprietății imobiliare.

Procesul de Întocmire a Contractelor de Vânzare-Cumpărare a Proprietăților

 1. Negocierea Termenilor: Părțile (vânzătorul și cumpărătorul) negociază termenii tranzacției, inclusiv prețul, termenii de plată și alte condiții.

 2. Redactarea Contractului: Un notar redactează contractul pentru a reflecta termenii conveniți și pentru a asigura respectarea legislației locale.

 3. Revizuirea și Semnarea: Părțile revizuiesc și semnează contractul în prezența unui notar public

 4. Depunerea la Autorități: Contractul poate necesita înregistrare la autoritățile de cadastru și imobiliare locale.

 5. Finalizarea Tranzacției: După îndeplinirea tuturor condițiilor din contract, tranzacția este finalizată prin transferul legal al proprietății.

bottom of page